Pregled banaka u Crnoj Gori
 

 

 

NAZIV BANKE

Bilans stanja i bilans uspjeha banke

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Euromarket banka NLB Grupa AD Podgorica
Hipotekarna banka AD Podgorica
Podgorička banka Societe Generale Group AD Podgorica
Ekos banka AD Podgorica (u likvidaciji)  
Invest banka Montenegro AD Podgorica
Prva banka Crne Gore AD Podgorica  osnovana 1901. godine
Opportunity Bank AD Podgorica
Atlasmont banka AD Podgorica
NLB Montenegrobanka AD Podgorica
Jugobanka AD Podgorica (u stečaju)  
Komercijalna banka AD Budva
Hypo Alpe-Adria Bank AD Podgorica
First Financial bank AD Podgorica
   

 

 

 

 

 

FILIJALA PLJEVLJA – Velimira Jakića 2

FILIJALA BERANE – 21. jula bb

FILIJALA ROŽAJE – Maršala Tita 42

FILIJALA BIJELO POLJE – Živka Žižića 14

FILIJALA BAR – Maršala Tita 5

FILIJALA HERCEG NOVI – Trg Nikole Đurkovića bb

FILIJALA BUDVA – Mediteranska 7

FILIJALA KOTOR – Benovo 584

EKSPOZITURA  TIVAT – Palih boraca bb

EKSPOZITURA CETINJE – Njegoševa 28

EKSPOZITURA KOLAŠIN – Trg Boraca bb

EKSPOZITURA PLAV – Plav bb

EKSPOZITURA MOJKOVAC – Ljubomira Bakoča bb

EKSPOZITURA DANILOVGRAD – Baja Sekulića 22

EKSPOZITURA ULCINJ – 26. Novembra bb

EKSPOZITURA TUZI

EKSPOZITURA GOLUBOVCI

EKSPOZITURA ŽABLJAK - Trg Durmitorskih ratnika 1

POSLOVNICA NIKŠIĆ – Njegoševa 23

ŠALTER IGALO – Šetalište 5 Danica, Poslovni centar "Galeb"

ŠALTER PODGORICA - Novaka Miloševa 6

ŠALTER PODGORICA - Poslovni centar Kruševac, Trg Vektre b.b.

ŠALTER PODGORICA - Prostorije Univerziteta Crne Gore

ŠALTER PODGORICA - Trg Golootočkih žrtava

ŠALTER BIJELA - Bijela b.b.

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA   

81000 Podgorica, Moskovska bb

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 404 256, 404 233, 404 208,

Fax: + 382 81 235 656

e-mail

http://www.ckb.cg.yu

Generalni direktor: Milka Ljumović

Poslovna mreža: 8 filijala, 10 ekspozitura , 1 poslovnica i 6 šaltera

 

Upravni odbor:**

1.     Jozsef Windheim

2.      Milka Ljumović 

3.      Ibolya Sari

4.    Andras Takacs 

5.     Szabolcs Dr. Korba

6.     Bosa Tatar

7.     Aleksandra Popović

 

 

 

 

Organizacioni djelovi:

 

 

EUROMARKET BANKA NLB GRUPA AD PODGORICA 

Centralna banka Crne Gore je izdala saglasnost da NLB Montenegrobanka AD Podgorica izvrši statusnu promjenu pripajanja Euromarket Banke AD Podgorica, nakon čega je izvršeno brisanje Euromarket Banke AD Podgorica iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

 

 

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 

81000 Podgorica, Ul. Josipa Broza Tita br 67 Stari Aerodrom, Poslovna zgrada Rokšped DOO Podgorica

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 444 301, 444 310, 444 306

Fax: + 382 81 444 322

e-mail  

www.hb.cg.yu

Poslovna mreža: 7 filijala i 4 ekspoziture

 

Odbor direktora:

 1. Renata  Vinković
 2. Božana   Kovačević
 3. Snježana  Pobi
 4. Montinari  Sigilfredo
 5. Esad   Zaimović

 

Organizacioni djelovi:

FILIJALA BAR - Vladimira Rolovića bb

FILIJALA KOTOR – Stari grad, Trg od oružja 439/440

FILIJALA BUDVA Ul. Mediteranska br. 4

FILIJALA BIJELO POLJE Ul. Slobode, zgrada Opstine B. Polje

FILIJALA HERCEG-NOVI - Njegoševa br. 52

FILIJALA PODGORICA - Ul. Slobode 19

FILIJALA NIKSIĆ - Trg Save Kovačevića bb

EKSPOZITURA TIVAT – Ul. 21. Novembra br.21

EKSPOZITURA PODGORICA - Bulebar Revolucije br.2

EKSPOZITURA TUZI

EKSPOZITURA CETINJE - Ul. Bajova br. 74

 

 

 

 

PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD PODGORICA 

81000 Podgorica, Novaka Miloševa 8-a

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon:  + 382 81 405 100 (centrala), 404 824, 405 809, 405 810

Fax: + 382 81 404 832

e-mail

www.pgbanka.com

Generalni direktor: Mladen Rabrenović

Poslovna mreža: 21 ekspozitura,3 šaltera

 

Upravni odbor:**

1.     Christian Metaux

2.      Philippe Guidez

3.      Jean-Didier Reigner (predsjednik upravnog odbora)

4.      Verica Maraš

5.  Jean - Lin  Deschanel

6.      Sonja Miladinovski

7.      Mladen Rabrenović

 

Organizacioni djelovi:

EKSPOZITURA PODGORICA  – Trg Republike

EKSPOZITURA PODGORICA – Novaka Miloševa 12

EKSPOZITURA PODGORICA – Magistrala

EKSPOZITURA PODGORICA – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

EKSPOZITURA PODGORICA – Blok V

EKSPOZITURA PODGORICA – Golubovci bb

EKSPOZITURA PODGORICA - Tuzi

EKSPOZITURA CETINJE - Ul. NJegoševa 138

EKSPOZITURA BAR – Putnički terminal bb

EKSPOZITURA BUDVA – Mediteranska bb

EKSPOZITURA DANILOVGRAD – Radosava Burića bb

EKSPOZITURA KOLAŠIN – Trg boraca 4

EKSPOZITURA NIKŠIĆ – Trg Slobode 3

EKSPOZITURA ULCINJ Ul. 26. novembra br. 221

EKSPOZITURA ROŽAJE – Ul. Maršala Tita bb

EKSPOZITURA HERCEG-NOVI – Ul.Njegoševa br. 38

EKSPOZITURA BIJELO POLJE – Tršova bb

EKSPOZITURA TIVAT – Moše Pijade 5

EKSPOZITURA BERANE – Ul. Mojsija Zečevića br. 15

EKSPOZITURA ZABJELO - Ul. Kralja Nikole bb

EKSPOZITURA STARI AERODROM - Ul. Admirala Zmajevica bb

ŠALTER HERCEG-NOVI – Sava Ilića 5

ŠALTER PODGORICA - Poslovna zgrada MUP-a, Ul. 13. jula bb

ŠALTER BIJELO POLJE - Poslovna zgrada MUP-a, Ul. Neđeljka Merdovića bb

 

  

 

EKOS BANKA AD PODGORICA  U LIKVIDACIJI

81000 Podgorica, Hercegovacka 85

Telefon/Fax: + 382 81 232 356

www.ekosbank.co.yu

Rješenje o otvaranju postupka likvidacije: 31.3.2003. godine

Likvidacioni upravnik: Milan Rakočević

 

 

 

INVEST BANKA MONTENEGRO AD PODGORICA 

81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 115

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 407 900, 407 909

Fax: +382 81 407 956

http://www.invest-banka.com

e-mail

V:D:Generalni direktor: Predrag Dašić

Poslovna mreža: 1 ekspozitura, 1 šalter

 

Upravni odbor:**

1.    Stavros Hadjikyriacou 

2.       Predrag Dašić

3.      Dragica Đekić

4.      Dijana Zečević

5.      Igor Martinović

 

Organizacioni djelovi:

 

EKSPOZITURA ŽABLJAK – Narodnih heroja 1

ŠALTER PLJEVLJA – Ul. Skerlićeva br. 10

 

 

 

PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA  osnovana 1901. godine

81000 Podgorica, Cetinjski put bb

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 409 101

Fax: + 382 81 409 124

e-mail

http://www.prvabankacg.com

Poslovna mreža: 13 filijala i 12 šaltera

  

Odbor direktora:

 1. Radoje Žugić
 2. Kazimir  Pregl
 3. Andrew Obolensky
 4. Vojka  Ćalasan
 5. Budimir Drinčić

Organizacioni djelovi:

 

FILIJALA PODGORICA Vuka Karadžića bb

FILIJALA BIJELO POLJE Ul. Muha Dizdarevića bb

FILIJALA BAR – Ul. Vladimira Rolovića 22

FILIJALA KOTOR Trg od oružja - Stari grad

FILIJALA ULCINJ Ul. 26 Novembra 66

FILIJALA TIVAT Ulica Obala Pine bb

FILIJALA BUDVA Maršala Tita br. 5

FILIJALA ROŽAJE Maršala Tita br. bb

FILIJALA DANILOVGRAD – Baja Sekulića 11

FILIJALA BERANE - Mojsija Zečevića br. 12

FILIJALA KOLAŠIN - Kolašin bb

FILIJALA NIKŠIĆ – Ul. Radoja Dakića br. 2

FILIJALA PLJEVLJA - Ul. Vuka Kneževića bb

ŠALTER NIKŠIĆ – Krug Željezare

ŠALTER PODGORICA – Poslovni centar Kruševac

ŠALTER PLUŽINE – Plužine

ŠALTER ŠAVNIK – Šavnik

ŠALTER PODGORICA – Ćemovsko polje b.b.

ŠALTER GOLUBOVCI – Golubovci b.b.

ŠALTER BAR Ul.13. jula bb.

ŠALTER PODGORICA Srari Aerodrom, Ul. Branka Radičevića br. 12.

ŠALTER TUZI – Tuzi b.b.

 ŠALTER  NIKŠIĆ – Njegoševa 16

ŠALTER  ROŽAJE Carinski terminal

ŠALTER  BEČIĆI – Hotel "Splendid"

 

 

 

OPPORTUNITY BANK AD PODGORICA

81000 Podgorica, Ulica Marka Miljanova 46

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 625 615, 625 997

Fax: + 382 81 624 098

e-mail

www.opportunitybank.cg.yu

Generalni direktor: Mark C. Crawford

Poslovna mreža: 13 filijala

 

Upravni odbor **

1.      Stuart Vincent White

2.      Kenneth D Vander Weele

3.      Keith Edward Flintham

4.      Mark C. Crawford

5.      Stacie D. Schrader

6.      Florian Grohs

7.      Milorad Đurović

8.      Elias Boufis

9.   Clive Moody

 

 

Organizacioni djelovi:

FILIJALA KOTOR – Stari grad br.431

FILIJALA NIKŠIĆ – Njegoševa br.1

FILIJALA BERANE – Mojsije Zečevića 22

FILIJALA BAR – Toplica – Objekat F-5

FILIJALA ULCINJ - 26. Novembra bb

FILIJALA BIJELO POLJE - 3 Januara br 1

FILIJALA HERCEG NOVI - Nikole Đurkovića br. 26

FILIJALA PODGORICA - Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 33

FILIJALA PLJEVLJA, Ul. Kralja Petra br.1

FILIJALA BUDVA, Ul. 22 novembra bb

FILIJALA ROŽAJE  - Ul. Maršala Tita b.b.

FILIJALA TIVAT  - Ul. Nikole Đurkovića br. 10

FILIJALA CETINJE  - Ul. Njegoševa b.b.

 

 

 

 

ATLASMONT BANKA AD PODGORICA

81000 Podgorica,Vaka Đurovića b.b.

Izdata dozvola za rad 02.04.2002. godine

Telefon: + 382 81 407 200

Fax:+ 382 81 665 451

e-mail

www.atlasmontbanka.com 

Poslovna mreža:11 filijala, 4 ekspoziture i 8 šaltera

 

Odbor direktora:

 1. Manolina Bašović
 2. Ljiljana Milić
 3. Pero  Vujović
 4. Dragan Đukić
 5. Duško Knežević
 6. Mihailo Banjević
 7. Vassiliki  Campbell

Organizacioni djelovi:

FILIJALA BAR – Ul. Jovana Tomaševića bb

FILIJALA BERANE – Trg 21. Jul b.b.

FILIJALA  BIJELO POLJE – Ul. Tomaša Žižića 18.

FILIJALA BUDVA –  ul. Slovenska obala 13

FILIJALA HERCEG NOVI – Ul. Njegoševa 5

FILIJALA KOTOR - Tabačina b.b

FILIJALA TIVAT - Ul. Nikola Đurkovića bb

FILIJALA NIKŠIĆ – Ul. Serdara Šćepana S/70

FILIJALA ULCINJ - Ul. Maršala Tita bb

FILIJALA PLJEVLJA - Skerlićeva br.10

FILIJALA KIPAR, Limasol, ugao Ul.Alesija i Avenije Arch. Makarioos III

EKSPOZITURA ANDRIJEVICA - Branka Deletića bb

EKSPOZITURA MOJKOVAC – Ul. Mališe Damjanovića bb

EKSPOZITURA PLAV – Ul. Maršala Tita b.b.

EKSPOZITURA PODGORICA – Novaka Miloševa bb

ŠALTER HERCEG NOVI – Topla bb

ŠALTER PODGORICA - Ul. Slobode 62

ŠALTER ROŽAJE - Maršala Tita br. 1

ŠALTER PETROVAC - Hotel Palas

ŠALTER ŽABLJAK - Ulica Narodnih heroja bb

ŠALTER PODGORICA - Golubovci bb

ŠALTER KOLAŠIN - Trg Vukmana Krušćića bb

ŠALTER IGALO - Ul. Jadranski put bb

PREDSTAVNIŠTVO U MOSKVI - Ruska federacija

PREDSTAVNIŠTVO NA KIPRU, Limasol, ugao Ul.Alesija i Avenije Arch. Makarioos III

 

 

 

 

NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA

81000 Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46 

Izdata dozvola za rad 17.12.2002. godine

Telefon: + 382 81 402 000, 402 001,402 015, 402 028 

Fax: + 382 81 402 212

e-mail

Generalni direktor Črtomir Mesarič

Poslovna mreža: 15 filijala i 3 šaltera

 

Upravni odbor: